Maquinària neteja


Hidronetejadora BIT àrees petites

RCM

Hidronetejadora àrees mitjanes GO/DRIVE

JLG

Hidronetejadora àrees grans JUMBO

RCM